Velika borba
Velika borba

“Moramo stalno da budemo svesni činjenice da je život ovde na zemlji najbolje opisan kao svojevrsno trajno ratno stanje.“

Erazmo Roterdamski

Zaboravljeni san

Zaboravljeni san

Pre 2500 godina vavilonski car sanjao je san. Rečeno mu je da taj san otkriva istoriju planete Zemlje od tog vremena do danas. Da li je to tačno?

Opširnije ➡

Poreklo zla

Ljudi vekovima tragaju za odgovorom na pitanja: “Ako postoji Bog, zašto postoje smrt i patnja?”

Opširnije ➡

Neverovatna proročanstva

U Starom zavetu postoji preko 300 proročanstava koja otkrivaju život i karakter budućeg Mesije i ona su ujedno i test koji On mora proći.”

Opširnije ➡

Kovčeg zaveta

Šta se dogodilo sa Kovčegom zaveta? Šta je činilo ovaj zlatni kovčeg svetim? Da li je Božji zakon relevantan za vreme u kojem živimo?”

Opširnije ➡

Razotkrivanje Antihrista

U Svetom pismu se spominju sile nazvane Mali rog, Zver i Antihrist. Ko su ove sile i kakva je njihova uloga u biblijskim proročanstvima?”

Opširnije ➡

Antihristov amandman

Istražite biblijska proročanstva koja govore o Antihristu i otkrijte istinu koja se zataškava vekovima.”

Opširnije ➡

DOBIJENA BITKA

Bitka za Novi zavet bila je najžešća sredinom devetnaestog veka. F. H. Baur (F. C. Baur) sa Univerziteta u Tibingenu izjavio je da gotovo nijedna knjiga Novog zaveta nije autentična.

Opširnije ➡

NA ŠTA POMISLITE KADA ČUJETE REČ “HRIŠĆANSTVO”?

Jedan od najmoćnijih argumenata koje istorija pruža kritičarima religije svakako je saučesništvo ili čak vođstvo različitih crkava i religija u svakovrsnim progonima

Opširnije ➡

SUM­NJЕ I SVЕ­TОV­NОST U KRI­LU RЕ­LI­GI­ЈЕ

Mnоgi intеlеktuаlci rаzmišljајu i nudе svоја mišljеnја pоnоsеći sе dеlimа svоgа umа. Uživајu dа budu оznаčеni kао »slоbоdni misliоci«, nе žеlе dа sе vеzuјu ni zа kоgа i ni zа štа, а nајmаnје dа zаvisе оd nеkоgа kоgа nе mоgu ni vidеti ni оpipаti, kао štо је Bоg.

Opširnije ➡