Uvek je bila kontroverzna.
Bacali su u zatvor ljude koji su je čitali.
Ubijali su one koji su je prevodili.

Opširnije

Pavle, koji je napisao oko dve trećine onog dela Biblije koji se naziva Novi zavet, pao je u nemilost vlasti Rimskog carstva. Tokom poslednje zime svog života, osuđen na smrt, prokrijumčario je pismo svom učeniku Timotiju.

Opširnije

Četrdeset ljudi je napisalo šezdeset i šest knjiga Biblije u razdoblju od oko 1600 godina.
Petnaest vekova pre Hrista, Mojsije je u izuzetnim okolnostima predvodio izvođenje Jevreja iz ropstva u Egiptu.

Opširnije

Bavili smo se ljudima koji su pisali šezdeset i šest knjiga Biblije, procenili približno vreme nastanka biblijskih knjiga i tako smo mogli da procenimo period koji je protekao od pisanja prve do poslednje knjige.

Opširnije

Videli smo kako je Biblija napisana i otprilike kada. Istraživali smo o ljudima koji su je pisali i letimično smo sagledali razloge zbog kojih je napisana. Pratili smo proces kojim je šezdeset i šest knjiga prihvaćeno kao sveta Biblija.

Opširnije

Kada je Muhamed ed Dib, beduinski pastir, bacio kamen u otvor planinskog zida nasuprot Mrtvog mora, nije ni sanjao da će se odjek čuti širom sveta. Na kraju krajeva, on je samo tražio izgubljenu kozu…

Opširnije

Bitka za Stari zavet dobijena je uz pomoć onoga što je pronašao beduinski pastir. Bitka za Novi zavet dobijena je uz pomoć pronalaska nemačkog profesora Konstantina Tišendorfa (Konstantin von Tischendorf).

Opširnije

Tišendorf je načinio svoje veliko otkriće 1859. godine u manastiru na planini Sinaj. 
Kodeks Sinaitikus – kompletan Stari i Novi zavet u obliku knjige za razliku od svitaka – bio je stariji od najstarijeg postojećeg manuskripta.

Opširnije

Bitka za Novi zavet bila je najžešća sredinom devetnaestog veka. F. H. Baur (F. C. Baur) sa Univerziteta u Tibingenu izjavio je da gotovo nijedna knjiga Novog zaveta nije autentična. Pod “nije autentična” Baur i njegovi sledbenici su podrazumevali da novozavetne knjige nisu mogle biti napisane u vreme u koje se tvrdilo da jesu ili da ih nisu napisali autori koji su im pripisani.

Opširnije

Predvodnici hrišćanstva nosili su sa sobom nepokolebljivu veru u Hristovo vaskrsenje. Ma gde odlazili, oni su nosili sa sobom spise Starog zaveta iz kojih su dokazivali da je sve to bilo prorečeno. Tekst knjige Dela apostolska i teološke diskusije Pavla, Petra, Jakova i Jovana u njihovim poslanicama, bili su izgrađeni na osnovama spisa Starog zaveta.

Opširnije


1 2 3 4
PRETRAŽIVANJE

NARUČITE KNJIGU

Knjiga VELIKA BORBA

Nema sumnje da mnogi ljudi osećaju borbu između suprotstavljenih sila, između dobra i zla, ispravnog i neispravnog. Mi to vidimo, mi to osećamo, mi to doživljavamo, ne samo u našim životima već, u još većoj razmeri, u događajima u svetu. Koje su to sile? Da li su one samo naša uobrazilja? Ako ne, koje je njihovo poreklo, šta one žele i kako da se odnosimo prema njima?