Otkriće epova o Gilgamešu skrenulo je pažnju biblij­skih stručnjaka na početna poglavlja 1. knjige Mojsijeve. Ep o Stvaranju (otkriven 1854. godine) i Ep o Potopu (otkriven 1871. godine) vrlo su bliski biblijskim izveštajima.

Opširnije

U vreme izlaska Jevreja iz Egipta, jezgro Egipatskog carstva izgledalo je stabilnije nego ikada. Njegova periferija, međutim, počela je da pokazuje znakove raspadanja, u vreme dok je, prepuna raskoši, napredovala vladavina faraona Amenhotepa Veličanstvenog.

Opširnije

“Rodi se Isus u Vitlejemu judejskome, za vreme cara Iroda” (Matej 2:1). A taj car Irod – čija paranoidna vladavina dodaje zastrašujuću pretnju jevanđeoskoj priči – stekao je epitet “veliki” zbog svojih građevinskih poduhvata.

Opširnije

Biblija nije istinita zato što su otkrića arheologa potvrdila detalje njenih pripovesti ili zato što je, nasuprot najvećim teškoćama koje se mogu zamisliti, otkriće drevnih manuskripata u poslednjih 200 godina pokazalo da njen tekst nije iskvaren tokom vremena. Ni zato što su, tokom vekova, ljudi spremno rizikovali da budu spaljeni zbog njenog prevođenja, utamničeni zbog njenog čitanja ili odvođeni u logore na prinudni rad zbog njenog umnožavanja.

Opširnije

Isus Hristos je centralna ličnost Biblije.
Isti stručnjaci iz devetnaestog veka koji su tvrdili da su novozavetne knjige nastale u drugom veku ili kasnije (a kako se konačno pokazalo, nisu bili u pravu) tvrdili su i da je Isus samo jedan nadahnuti učitelj. Arheološki nalazi i spominjanje Hrista i hrišćanstva u nezavisnim (i neprijateljskim) izvorima, čine neodrživim ovo gledište iz devetnaestog veka. 

Opširnije

Dokument čiji je integralni prevod pred nama – Vormski edikt – predstavlja službeni dokument kojim je Karlo V, car Svetog rimskog carstva, proglasio Martina Lutera jeretikom i državnim neprijateljem.

Opširnije

Jedan od najmoćnijih argumenata koje istorija pruža kritičarima religije svakako je saučesništvo ili čak vođstvo različitih crkava i religija u svakovrsnim progonima, nasilju i zločinima nad neistomišljenicima.

Opširnije

U naučnim krugovima poslednjih pedeset godina zahuktala se diskusija povodom pitanja biblijskog kanona. Delom zbog otkrića svitaka kumranskih spisa i vanbiblijskih crkvenih dokumenata, a delom zbog dovođenja u pitanje dotadašnjeg kritičkog konsenzusa. Diskusija se još uvek vodi nesmanjenom žestinom, a po rečima Gerharda Hazela, “novi konsenzus je u izgradnji“.

Opširnije

Nеgоvаn i u оdličnој fizičkој kоndiciјi, iаkо 70 gоdinа stаr, kоsе i brаdе pоbеlеlе оd gоdinа, čоvеk nеžnоg licа krеtао sе čvrstim kоrаkоm. Izglеdао је kао vоljеni dеdа kојi sе zаputiо dа оdnеsе pоklоnе svојim unucimа. U nајmаnјu ruku, tаkо bi svаkо pоmisliо vidеći gа kаkо hоdа grаdskоm ulicоm, u svоm tаmnоm оdеlu, s kоžnоm tаšnоm u dеsnој ruci.

Opširnije

Vrhunski trеnutаk sе približаvао, kritični čаs u kоmе је trеbаlо dа sе Cаr nаd cаrеvimа i Gоspоdаr nаd gоspоdаrimа, Stvоritеlj svеmirа i Vlаsnik nеbа i Zеmljе, spusti dо dnа pоnižеnја. Prikоvаn nа krst, nаmеnјеn nајgоrim zlоčincimа, Оn ćе plаtiti bеskrајnu cеnu dа bi оtkupiо ljudski rоd. Cеnа ćе biti Nјеgоvа krv. Tоm krvlju izbаvićе čоvеčаnstvо оd silе grеhа.

Opširnije


PRETRAŽIVANJE

NARUČITE KNJIGU

Knjiga VELIKA BORBA

Nema sumnje da mnogi ljudi osećaju borbu između suprotstavljenih sila, između dobra i zla, ispravnog i neispravnog. Mi to vidimo, mi to osećamo, mi to doživljavamo, ne samo u našim životima već, u još većoj razmeri, u događajima u svetu. Koje su to sile? Da li su one samo naša uobrazilja? Ako ne, koje je njihovo poreklo, šta one žele i kako da se odnosimo prema njima?